Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie

 

Nawigacja


Dokumenty Szkoły

Sprawozdanie z pracy szkolnego koła PCK

sprawozdanie_z_dzialalnosci_szkolnego_kola_PCK.doc

Sprawozdanie z pracy szkolnego koła pck

rok szkolny  ………………   półrocze/koniec roku

 

……………………………………………………

          (nazwisko i imię opiekuna)

 

 

  1. Ocena realizacji podjętych zadań:

Zadanie

Efekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wnioski do pracy na drugie półrocze /na przyszły rok szkolny:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

 

 

 

                

 

 

………………………………………….

                                                                                                                     Data, podpis nauczyciela